SAFÍNA

Vít?zná skupina v kategorii folklor na Mezinárodním festivalu Lets Dance v Praze 2012

Název Safína pochází z arabštiny.

Jsme malá tane?ní skupina pod vedením Miss orient pro rok 2010 Mileny Vyparinové. Máme celkem 4 stálé ?lenky Milenu Vyparinovou, Olgu Hromkovou, Andreu Keilovou a Terezu Kloudovou. Tan?íme pro radost u n?jakou dobu a v roce 2009 jsme zaloily skupinu Safína, se kterou vystupujeme na r?zných ve?írcích, plesech, narozeninách a sout?ích v sólových a skupinových choreografiích.

Úzce spolupracujeme s Centrem tance v Brn?, kde navšt?vujeme pravidelné kurzy a seminá?e lektorek Káti Krej?ové, šárky Martinákové, Lenky Zychové, Jany Leitnerové a i zahrani?ních lektor? nap?. Suraiya. N?které z nás i samy tanec vyu?ují.

Orientální tanec :

 • Raks Sharki
 • Drum solo
 • Egyptský Pop
 • Shabi
 • Arabsko – špan?lský tanec
 • Baladi

Tanec s rekvizitami :

 • Saidi – tanec s holí
 • s k?ídly Isis
 • se závojem
 • s v?jí?em Funveil 
 • se šavlí

Členky skupiny

Asiya Omera
Milena Vyparinová Andrea Keilová Tereza Kloudová